myBLISS & co

myBLISS & Co

På myBLISS & Co värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor: [email protected]

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, tex namn och adress.

I vilket syfte sparar vi dina uppgifter?

• För att kunna hantera beställning/ köp
• För att kunna hantera kundserviceärenden
• För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar
• För att kunna hantera dina erbjudanden
• För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser
• För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Uppgifterna sparas i max 3 år.